apžargiai


apžargiai
apžargiaĩ adv. 1. apsižergus, apžargomis: Apžargiaĩ sėdėti K. 2. K paskui vienas kitą, pakaitomis.

Dictionary of the Lithuanian Language.